У країнах Європейського Союзу має місце широкий спектр різноманітних спеціалізацій, якому сприяє наявність спільної інформаційно-методичної бази системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Єдиний інформаційний простір забезпечує необхідну взаємодію різних рівнів управління і не перешкоджає врахуванню специфіки функціональних задач, які вирішуються муніципальними службовцями.

       Характерними рисами такої системи є:
  • відкритість;
  • сервісний характер взаємодії з місцевими органами влади;
  • місцева методологічна й інформаційна бази;
  • наближеність до робочих місць клієнтів (службовців);
  • участь у плануванні розвитку муніципальних утворень;
  • здатність виконувати експертну і консалтингову діяльність.

Немає коментарів:

Дописати коментар