Програма сприяння парламенту ІІ видала  довідник "Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів"

    У посібнику пропонується удосконалена та адаптована авторами до умов України версія методики вирішення проблем (англ. Problem-Solving Method), яка широко використовується в багатьох державах при розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів. Застосування цієї методики дозволяє врахувати не лише структурний аналіз проблеми та виявити латентні чинники, що її спричинили, але і проаналізувати їх крізь призму причин проблемної поведінки осіб, задіяних у проблему (ролевиконавців), використовуючи запропоновані авторами стратегії та інструменти.
    Видання розраховане для усіх фахівців, які здійснюють розробку та експертизу проектів нормативно-правових актів, а також може використовуватися для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «правознавство», «державне управління» та «державна служба», підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадянського суспільства.

   
    Пропонуємо Вашій увазі буклет Посольства Сполучених Штатів Америки Лотерея «Грін Кард»
      Чергові видання інформаційно-аналітичних бюлетнів Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського "Науково-інформаційні ресурси про президентів та інститут президентства" вип. 2 (2013 р.), вип. 3 (2013 р.), "Україна у відгуках зарубежної преси" вип. 1 (2013 р.), вип. 2 (2013 р.) та "Інститут президентства в системі сучасних міжнародних відносин" вип. 2 (2013 р.), вип. 3 (2013 р.) 
    Пропонуємо Вашій увазі статтю Елеонори Валентайн, директора ПСП II, члена постійного комітету IFLA секції парламентських бібліотек Інформація державного значення і роль бібліотек у її поширенні”